Tagged: beleggingssoftware

Toegevoegde waarde beleggingsclub

De toegevoegde waarde van een beleggingsclubBeleggingsclub

In ons artikel ‘beleggen in aandelen’ hebben wij je gewezen op het belang van een beleggingscursus, ook namen we kort de term beleggingsclub in de mond. We hebben in een korte zin toegelicht wat een beleggingsclub is, maar omdat de toevoegde waarde veel groter kan zijn dan enkel de uitwisseling van kennis, willen wij je in dit artikel verder informeren over de toegevoegde waarde van de clubs waarin beleggers elkaar ontmoeten.

Soorten beleggingsclubs

Indien je je ooit hebt georiënteerd op een lidmaatschap bij een beleggingsclub, dan weet je dat er nogal verschillen zijn tussen de diverse beleggingsclubs. Sommige clubs hebben enkel als doel om kennis en ervaring tussen beleggers uit te wisselen. Maar het lidmaatschap kan veel verder gaan. Zo kan het voorkomen dat beleggers intensief de samenwerking met elkaar aangaan om voor ieder lid dat mee belegt in een specifiek aandeel een zo goed mogelijk rendement te behalen. We zullen een voorbeeld geven van een mogelijke werkwijze die je tegen kunt komen.

Voorbeeld werkwijze beleggingsclub

Voor het lidmaatschap van een beleggingsclub betaal je meestal jaarlijks contributie. Is het daarnaast ook de bedoeling om met andere leden van de club in aandelen te handelen, dan stort je additioneel een bedrag op de beleggingsrekening van de club. Om ervoor te zorgen dat deze rekening goed wordt beheerd en de beleggingsstrategie die samen is opgesteld wordt nageleefd, worden er een aantal bestuursleden benoemd. Dit zijn vaak leden die reeds veel ervaring hebben opgedaan. Wanneer een aandeel met winst wordt verkocht, dan wordt de opbrengst naar gelang de inbreng verdeelt onder de leden die in het desbetreffende aandeel hebben geïnvesteerd.

Ondersteuning met beleggingssoftware

Er bestaan beleggingsclubs die het beleggen overzichtelijker houden door beleggingssoftware te gebruiken. Met beleggingssoftware heb je goed overzicht op alle aandelen die in de aandelenportefeuille zitten en zijn er technische mogelijkheden beschikbaar om automatisch op de hoogte te worden gebracht van bepaalde belangrijke ontwikkelen die betrekking hebben op de aangekochte aandelen.

Volg een beleggingscursus voordat je lid word

Hoewel je het misschien niet zou verwachten, bestaat een beleggingsclub meestal uit ervaren en startende beleggers. De mix van ervaren beleggers en starters is ideaal, aangezien mensen die al jarenlang in het vak zitten soms ‘vastgeroest’ zitten in hun manier van handelen. Anderzijds kunnen de ervaren beleggers starters behoeden voor veel gemaakte fouten en ze leren hoe het beleggersvak in de praktijk in zijn werk gaat.

Als je dus lid wilt worden van een beleggingsclub, dan is het zinvol om eerst een beleggingscursus te volgen. Als je een beleggingscursus hebt doorlopen, dan ben je namelijk van toegevoegde waarde voor de beleggingsclub. Op die manier is jouw lidmaatschap zowel voor jezelf als voor degene die al lid zijn een versterking van de club.

Bekijk een voorbeeld van een beleggingsclub

Ben je, na het lezen van de informatie in dit artikel, geïnteresseerd geraakt in beleggingsclubs? Dan verwijzen wij je graag door naar een voorbeeld van een beleggingsclub. Bedenk dat dit een van de vele clubs is, dus selecteer eerst een aantal beleggingsclubs voordat je jouw definitieve beslissing neemt!