Category: Verzekeringen

Wat zijn woekerpolissen?

In ons netwerk spreken we regelmatig met jonge stellen die een hypotheek willen gaan afsluiten. Daarbij hebben ze het woord ‘woekerpolissen’ ergens gehoord en vragen ze aan ons wat een dergelijke polis precies is. Op zich is het een hele relevante vraag. De periode waarin de woekerpolissen en hun problemen aan het licht kwamen, is immers al behoorlijk wat jaren geleden. Om toch een duidelijk beeld te krijgen van wat dergelijke polissen nu eigenlijk zijn, hebben we dit artikel geschreven.

Wat is een woekerpolis precies?

Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat woekerpolissen beleggingsverzekeringen zijn. In het geval je een beleggingsverzekering had afgesloten, dan had je als het ware in die polis geld geïnvesteerd om je vermogen mee op te bouwen. Dus met het geld dat je in de polis had geïnvesteerd werd belegd. Het doel was om na verloop van tijd een bepaald rendement te hebben behaald om bijvoorbeeld de hypotheek af te kunnen lossen. Sommige mensen hebben een woekerpolis voor andere doeleinden afgesloten, bijvoorbeeld om de studie van hun kinderen mee te kunnen financieren.Woekerpolissen

Waar ging het mis?

Wanneer je een woekerpolis afsloot, dan ging een groot gedeelte van je inleg naar de rekening van de verzekeraar om kosten te dekken. Dit is natuurlijk krom als je bedenkt dat je de polis afsloot om je vermogen te laten groeien. Je verloor immers een groot gedeelte van je inleg doordat verzekeraars zulke hoge kosten in rekening brachten. Het gevolg hiervan is dat mensen veel geld investeerde in de polissen, een groot gedeelte daarvan moesten afstaan aan verzekeraars en zelf een laag rendement overhielden waardoor ze bijvoorbeeld een hypotheek niet geheel konden aflossen.

Het is dus heel belangrijk om alle financiële producten die je afsluit goed te bestuderen en diverse aanbieders met elkaar te vergelijken. Er zijn hier overigens ook diverse websites voor beschikbaar waar je met gemak een vergelijking kunt maken. Zo kun je bijvoorbeeld verzekeringen of leningen vergelijken op bankinfo.